KALKULATOR GI RIZIKA
Procijenite potrebu svog pacijenta na NSAIL-u za gastroprotekcijom
Odaberite faktore rizika svog pacijenta na NSAIL-u i provjerite terapijsku preporuku.
GI: gastrointestinalni
NSAIL: nesteroidni antiinflamatorni lijek
Krka, d. d.

Odaberite faktore rizika svog pacijenta na NSAIL-u:

H. PYLORI JE NEOVISAN I ADITIVAN FAKTOR RIZIKA.
Pacijentima kojima je potrebna NSAIL terapija može biti od koristi da se se testiraju na H. pylori i po potrebi tretiraju prije početka gastroprotekcije zasnovane na procjeni faktora rizika.

NSAIL: nesteroidni antiinflamatorni lijekovi
ASK: acetilsalicilna kiselina
VISOK
GI RIZIK

Pacijent treba započeti IPP terapiju od prvog dana početka upotrebe NSAIL do samog kraja upotrebe NSAIL i/ili eliminacije faktora rizika.(1)

UMJEREN
GI RIZIK

Pacijent treba započeti IPP terapiju od prvog dana početka upotrebe NSAIL do samog kraja upotrebe NSAIL i/ili eliminacije faktora rizika.(1)

NIZAK
GI RIZIK

Pacijentu nije potrebna protektivna terapija u vidu IPP.(1)

GI: gastrointestinalni
IPP: inhibitor protonske pumpe
NSAIL: nesteroidni antiinflamatorni lijek

no risk

medium risk

high risk